تمام مطالب دسته بندی: ماموریت های هفتگی
ماموریت های هفته‌ی اول رویــال پس ۱۱ (با تاخیر)

ماموریت های هفته‌ی اول رویــال پس ۱۱ (با تاخیر)

روز جمعه گذشت و هفته‌ی اول رویال پس ۱۱ فرا رسید! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۱۱ آشنا شویم. ماموریت های بخش عادی هفته‌ی اول: فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در مناطق School، Ha Tinh و Castle برای سه بار . جوایز: ۱۰۰ RP دادن ۲۰ لایک به هم تیمی‌های خود. جایزه: ۵۰ RP اضافه کردن ۵ دوست به لیست دوستانتان. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۵ دشمن با اسلحه‌ی پیستول در هر مود بازی. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۶ دشمن با اسلحه‌های Assualt Rifles در نقشه ارانگل […]

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۱۰ (با تاخیر)

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۱۰ (با تاخیر)

روز شنبه گذشت و هفته‌ی هشتم رویال پس ۱۰ فرا رسیده است! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هشتم رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی هفتم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی هشتم: در ۵ بازی کلاسیک اسکوپ ۸x پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۲ دشمن در منطقه‌ی Los Leones با اسلحه‌های SMG. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۵ دشمن با اسلحه‌های Assault Rifles در نقشه‌ی سنهوک و مود کلاسیک. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۳ دشمن با اسلحه‌ی Pistol. جایزه: ۵۰ RP دو بار در بازی کلاسیک گروهی در نقشه‌ی ویکندی، […]

ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۱۰ (با تاخیر)

ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۱۰ (با تاخیر)

روز شنبه گذشت و هفته‌ی هفتم رویال پس ۱۰ فرا رسیده است! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هفتم رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی ششم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی هفتم: کشتن ۱۰ دشمن در نقشه‌ی ارانگل در مود کلاسیک با اسلحه‌های Sniper Rifles. جایزه: ۵۰ RP سه بار در بازی کلاسیک گروهی جزو سه تیم برتر بازی، شوید. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی M16A4. جایزه: ۵۰ RP در ۲۰ بازی، نارنک دودزا پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP مقدار ۵۰۰ آسیب را از ناحیه سر به […]

ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۱۰

ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۱۰

روز شنبه گذشت و هفته‌ی ششم رویال پس ۱۰ فرا رسیده است! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی ششم رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی پنجم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی ششم: در ۵ بازی کلاسیک مود، Crossbow را به‌دست آورید. جایزه: ۵۰ RP کشتن یک دشمن از فاصله ۱۵۰ متری، برای یک بار. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۵ دشمن با اسلحه‌ی DP-28. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی UMP45. جایزه: ۵۰ RP یک بازی کلاسیک را در حالی که کلاه لول سه بر سر دارید، را برنده […]

ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۱۰

ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۱۰

روز شنبه گذشت و هفته‌ی پنجم رویال پس ۱۰ فرا رسیده است! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی چهارم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی پنجم: تمام کردن ۱۵ بازی با دوستان خود. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی PP-19 Bizon یا MP5K SMG در مود کلاسیک. جایزه: ۱۰۰ RP فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی El Pozo برای ۳ بار. جایزه: ۵۰ RP در ۱۰ بازی، کیف لول ۳ پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۵ دشمن از طریق هدشات. […]

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۱۰

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۱۰

روز شنبه گذشت و هفته‌ی چهارم رویال پس ۱۰ فرا رسیده است! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی چهارم رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی سوم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی چهارم: فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی School برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۵ دشمن با اسلحه‌ی Kar98. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با SCAR-L. جایزه: ۵۰ RP استفاده کردن از ایموت Bow در منطقه‌ی Pochinki. جایزه: ۵۰ RP کشتن یک دشمن از فاصله‌ی ۱۸ متری یا بیشتر به وسیله نارنجک برای دو بار. جایزه: […]

ماموریت های هفته‌ی دوم و سوم رویال پس ۱۰ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی دوم و سوم رویال پس ۱۰ (نیاز به مجوز EZ)

روز شنبه شد و هفته‌ی دوم رویال پس ۱۰ فرا رسیده است! این هفته با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسیده و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، می‌کند. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی دوم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی سوم: گرفتن امتیاز S یا بالاتر برای ۳ بار هنگامی که در یک گروه با دوستان خود در مود کلاسیک هستید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن در پوچینکی با اسلحه‌های M416 یا SCAR-L. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه‌ی G36C. جایزه: ۵۰ RP در ۲۰ بازی نارنجک انفجاری به دست آورید. جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن […]

ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۱۰ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۱۰ (نیاز به مجوز EZ)

روز شنبه پابجی موبایل به دهمین فصل رویالی خود وارد شد. این فصل با ماموریت ها و آیتم‌های جذابی از راه رسید و کاربران زیادی را وادار به انجام ماموریت‌های آن برای افزایش رنک، کرد. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی نخست رویال پس ۱۰ آشنا شویم. ماموریت های بخش عادی هفته‌ی اول: *استفاده از ایموت Clap یا Greet در منطقه‌ی پوچینکی. جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن با فاصله حداقل ۱,۵۰۰ متری از هواپیما در منطقه‌ای از نقشه برای یک بار. جایزه: ۱۰۰ RP اضافه کردن سه دوست به لیست دوستان خود. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی M416. جایزه: ۵۰ RP ۱۰ بازی در مود آرکید انجام دهید. جایزه: ۵۰ RP ۵ بار هم […]

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و هفتمین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی هفتم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی هشتم: *کشتن ۳ دشمن با نارنجک. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن در مود کلاسیک در نقشه Erangel با اسلحه‌های AWM، Kar98 و M24. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه‌ی G36C. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن یا بیشتر در مسابقه تک نفره. جایزه: ۵۰ RP سه بار جزو ۳ تیم برتر مسابقه باشید. جایزه: […]

ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و ششمین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی ششم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی هفتم: *فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی El Pozo برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن در Pochinki با اسلحه‌های M416 یا SCAR-L. جایزه: ۱۰۰ RP تمام کردن ۳ بازی کلاسیک، در حالی که جزو ۵ نفر برتر بازی هستید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی UMP45. جایزه: ۵۰ RP کشتن حداقل […]

ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و چهارمین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی چهارم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی پنجم:  *فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی Quarry (نقشه سنهوک) برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۲ دشمن در منطقه‌ی Los Leones با اسلحه‌های SMG. جایزه: ۱۰۰ RP برای دو بار در نقشه ویکندی کلاسیک، جزو ۳ تیم یا نفر برتر باشید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی AKM. جایزه: ۵۰ RP فرود […]

۱ ۲ ۳