تمام مطالب دسته بندی: ماموریت های هفتگی
ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و اولین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی هفته‌ی اول:  *برای سه بار بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی School فرود بیایید. جایزه: ۵۰ RP یک بازی کلاسیک را در حالی که زره لول ۳ پوشیده‌اید، ببرید. جایزه: ۱۰۰ RP اضافه کردن ۳ دوست. جایزه: ۵۰ RP ۲۰ بار هم تیمی‌های خود را لایک کنید. جایزه: ۵۰ RP استفاده از ایموت «Clap» یا «Greet» در منطقه‌ی پوچینکی رسیدن به تایر گلد. جایزه: […]

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

روز چهارشنبه رسید و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد هفتمین و هشتمین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۸ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی هفتم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته هشتم: فرود آمدن بر بالای ساختمان ها در منطقه ی Quarry (در سنهوک) برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه ی SKS. جایزه: ۵۰ RP مقدار ۴۰۰۰ آسیب را در هر مودی به دشمن وارد کنید. جایزه: ۵۰ RP در ۵ بازی Flare Gun پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۲ دشمن در منطقه ی Los Leones با اسلحه […]

ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

روز چهارشنبه گذشت و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد پنجمین و ششمین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی ۵ (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته ششم: کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه DP-28. جایزه: ۱۰۰ RP در هر حالتی، سه بار جزو سه تیم اول باشید. جایزه: ۵۰ RP کشتن دشمن از فاصله‌ی ۳۰۰ متری برای یک بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه UMP9. جایزه: ۵۰ RP رسیدن به لیگ Diamond یا بیشتر. جایزه: ۵۰ […]

ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد چهارمین و پنجمین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته ۴ (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته پنجم: استفاده از ایموت Flip در منطقه School. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن در منطقه‌ی پوچینکی با اسلحه‌های M416 یا SCAR-L. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه‌ی G36C. جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی پوچینکی برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP دوبار جزو سه تیم اولِ کلاسیکِ […]

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۸

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۸

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد سومین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی هفته سوم: فرود آمدن بر بالای ساختمان ها در منطقه ی San Martin برای سه دفعه. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه های SMG در مود کلاسیک. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن یا بیشتر در مود تک نفره. جایزه: ۵۰ RP کشتن سه دشمن با اسلحه M24 در هر مودی. جایزه: ۵۰ RP کشتن سه دشمن با […]

ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۸

ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۸

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد دومین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی:  کشتن ۲۰ دشمن در منطقه‌ی Pochinki (در نقشه ارانگل) با اسلحه‌های تهاجمی (AR). جایزه: ۱۰۰ RP استفاده از ایموت تشکر یا سلام کردن در منطقه‌ی Los Leones (در نقشه میرامار). جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی San Martin واقع در میرامار. جایزه: ۵۰ RP کشتن سه دشمن با اسلحه پیستول. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه […]

ماموریت های هفته‌ی نخست رویال پس ۸

ماموریت های هفته‌ی نخست رویال پس ۸

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد اولین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی اول رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی:  دو بار با دوستان خود در مود کلاسیک جزو سه تیم اول باشید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه ی M416. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۳ دشمن با نارنجک. جایزه: ۵۰ RP استفاده از ایموت های Clap یا Great در منطقه ی Pochinki. جایزه: ۵۰ RP دادن ۲۰ لایک به هم تیمی ها. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲ دشمن بعد […]

ماموریت های هفته‌ی هشتم رویال پس ۷

ماموریت های هفته‌ی هشتم رویال پس ۷

روز جمعه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس نیز به هفته‌ی هشتمش رسید. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هشتم رویال پس ۷ آشنا شویم. ماموریت های بخش عادی:  ۵ بار در بازی های کلاسیک اسکوپ ۸x پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۲ دشمن در منطقه ی Los Leones با اسلحه ی AKM. جایزه: ۱۰۰ RP استفاده از ایموت Clap در منطقه ی Pochinki. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۳ دشمن با استفاده از Pistol. جایزه: ۵۰ RP ۳ بار تمرینات کلن را تکمیل کنید. جایزه: ۵۰ RP وارد کردن مقدار ۴۰۰۰ آسیب به دشمن در هر مود و حالتی. جایزه: ۵۰ RP […]

ماموریت های هفته‌ی هفتم رویال پس ۷

ماموریت های هفته‌ی هفتم رویال پس ۷

روز جمعه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس نیز به هفته‌ی هفتمش رسید. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هفتم رویال پس ۷ آشنا شویم. ماموریت های بخش عادی:  در بازی گروهی مود کلاسیک سه بار سه تیم اول باشید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن یا بیشتر از آن در بازی تک نفره. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن سه دشمن با ماشین. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه ی M16A4. جایزه: ۵۰ RP در ۲۰ بازی نارنجک دودزا بردارید. جایزه: ۵۰ RP واردکردن مقدار ۵۰۰ آسیب به سر دشمن. جایزه: ۵۰ RP ماموریت های بخش ویژه: کشتن ۲۰ دشمن در منطقه […]

ماموریت‌ های هفته‌ی ششم رویال پس ۷

ماموریت‌ های هفته‌ی ششم رویال پس ۷

روز جمعه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس نیز به هفته‌ی ششمش رسید. این هفته نیز با تکمیل ماموریت‌ ها می‌توانید رنکِ‌تان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت‌ های هفته‌ی ششم رویال پس ۷ آشنا شویم. ماموریت‌ های بخش عادی: استفاده از ایموت Charge در منظقه‌ی Military Base. جایزه: ۵۰ RP کشتن یک دشمن از فاصله ۳۰۰ متری. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی DP-28. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی UMP9. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۵ دشمن در حالت درازکش. جایزه: ۵۰ RP در ده بازی کلاسیک، دوربین ۴X پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP ماموریت‌ های بخش ویژه: وارد کردن مقدار ۱۰۰۰ آسیب در بازی تک نفره. جایزه: ۷۵ […]

ماموریت های هفته ی پنجم رویال پس ۷

ماموریت های هفته ی پنجم رویال پس ۷

روز جمعه شد و طبق روال هر هفته ، رویال پس نیز به هفته ی پنجمش رسید.این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِ تان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته ی پنجم رویال پس ۷ آشنا شویم. ماموریت های بخش عادی:  تمام کردن ۱۵ بازی با دوستان خود. جایزه : ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن در منطقه ی Sahmee با اسلحه های AKM یا M762. جایزه : ۱۰۰ RP سه بار فرود آمدن بر بالای ساختمان ها در منطقه ی El Pozo. جایزه : ۵۰ RP در ده بازی کیف لول ۳ پیدا کنید. جایزه : ۵۰ RP در یک بازی در هر حالتی جزو سه نفر اول باشید. جایزه : ۵۰ […]