تمام مطالب دسته بندی: ماموریت های هفتگی
ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و هفتمین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی هفتم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی هشتم: *کشتن ۳ دشمن با نارنجک. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن در مود کلاسیک در نقشه Erangel با اسلحه‌های AWM، Kar98 و M24. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه‌ی G36C. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن یا بیشتر در مسابقه تک نفره. جایزه: ۵۰ RP سه بار جزو ۳ تیم برتر مسابقه باشید. جایزه: […]

ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و ششمین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی ششم و هفتم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی ششم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی هفتم: *فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی El Pozo برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن در Pochinki با اسلحه‌های M416 یا SCAR-L. جایزه: ۱۰۰ RP تمام کردن ۳ بازی کلاسیک، در حالی که جزو ۵ نفر برتر بازی هستید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی UMP45. جایزه: ۵۰ RP کشتن حداقل […]

ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و چهارمین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی چهارم و پنجم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی چهارم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی پنجم:  *فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی Quarry (نقشه سنهوک) برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۲ دشمن در منطقه‌ی Los Leones با اسلحه‌های SMG. جایزه: ۱۰۰ RP برای دو بار در نقشه ویکندی کلاسیک، جزو ۳ تیم یا نفر برتر باشید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه‌ی AKM. جایزه: ۵۰ RP فرود […]

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و سومین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی سوم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی چهارم:  *استفاده از ایموت Have a Drink در منطقه‌ی پوچینکی. جایزه: ۵۰ RP بردن یک بازی کلاسیک هنگامی که زره لول ۳ بر تن دارید. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۳ دشمن با اسلحه‌ی M24 در هر مود بازی. جایزه: ۵۰ RP کشتن حداقل ۲ دشمن از یک تیم برای یک بار در مود کلاسیک. جایزه: ۵۰ RP […]

ماموریت های هفته‌ی دوم و سوم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی دوم و سوم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و دومین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی دوم و سوم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی دوم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته‌ی سوم:  *کامل کردن ۱۰ بازی با دوستان خود. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن در نقشه‌ی میرامار در مدل کلاسیک با اسلحه‌های شات گان. جایزه: ۱۰۰ RP در ۵ بازی، Flare Gun پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه‎‌ی SKS.جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی Ha Tinh. جایزه: ۵۰ RP […]

ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۹ (نیاز به مجوز EZ)

امروز روز جمعه می‌باشد و اولین هفته رویال پس ۹ فرا رسیده است. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها می‌توانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی اول و دوم رویال پس ۹ آشنا شویم. *با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی هفته‌ی اول:  *برای سه بار بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی School فرود بیایید. جایزه: ۵۰ RP یک بازی کلاسیک را در حالی که زره لول ۳ پوشیده‌اید، ببرید. جایزه: ۱۰۰ RP اضافه کردن ۳ دوست. جایزه: ۵۰ RP ۲۰ بار هم تیمی‌های خود را لایک کنید. جایزه: ۵۰ RP استفاده از ایموت «Clap» یا «Greet» در منطقه‌ی پوچینکی رسیدن به تایر گلد. جایزه: […]

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

روز چهارشنبه رسید و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد هفتمین و هشتمین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی هفتم و هشتم رویال پس ۸ آشنا شویم. ماموریت‌های هفته‌ی هفتم (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته هشتم: فرود آمدن بر بالای ساختمان ها در منطقه ی Quarry (در سنهوک) برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه ی SKS. جایزه: ۵۰ RP مقدار ۴۰۰۰ آسیب را در هر مودی به دشمن وارد کنید. جایزه: ۵۰ RP در ۵ بازی Flare Gun پیدا کنید. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۱۲ دشمن در منطقه ی Los Leones با اسلحه […]

ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

روز چهارشنبه گذشت و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد پنجمین و ششمین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی پنجم و ششم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام مراحلِ علامت‌دار همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته‌ی ۵ (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته ششم: کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه DP-28. جایزه: ۱۰۰ RP در هر حالتی، سه بار جزو سه تیم اول باشید. جایزه: ۵۰ RP کشتن دشمن از فاصله‌ی ۳۰۰ متری برای یک بار. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه UMP9. جایزه: ۵۰ RP رسیدن به لیگ Diamond یا بیشتر. جایزه: ۵۰ […]

ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۸ (نیاز به مجوز EZ)

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد چهارمین و پنجمین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی پنجم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت‌های هفته ۴ (کلیک کنید) ماموریت های بخش عادی هفته پنجم: استفاده از ایموت Flip در منطقه School. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن در منطقه‌ی پوچینکی با اسلحه‌های M416 یا SCAR-L. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن با اسلحه‌ی G36C. جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی پوچینکی برای سه بار. جایزه: ۵۰ RP دوبار جزو سه تیم اولِ کلاسیکِ […]

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۸

ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۸

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد سومین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی سوم و چهارم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی هفته سوم: فرود آمدن بر بالای ساختمان ها در منطقه ی San Martin برای سه دفعه. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه های SMG در مود کلاسیک. جایزه: ۱۰۰ RP کشتن ۱۰ دشمن یا بیشتر در مود تک نفره. جایزه: ۵۰ RP کشتن سه دشمن با اسلحه M24 در هر مودی. جایزه: ۵۰ RP کشتن سه دشمن با […]

ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۸

ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۸

روز چهارشنبه شد و طبق روال هر هفته، رویال پس وارد دومین هفته فصل ۸ شد. این هفته نیز با تکمیل ماموریت ها میتوانید رنکِتان را افزایش دهید. با ما همراه باشید تا با ماموریت های هفته‌ی دوم رویال پس ۸ آشنا شویم. با انجام تمامی مراحل همراه با دوستان، RP اضافه دریافت کنید. ماموریت های بخش عادی:  کشتن ۲۰ دشمن در منطقه‌ی Pochinki (در نقشه ارانگل) با اسلحه‌های تهاجمی (AR). جایزه: ۱۰۰ RP استفاده از ایموت تشکر یا سلام کردن در منطقه‌ی Los Leones (در نقشه میرامار). جایزه: ۵۰ RP فرود آمدن بر بالای ساختمان‌ها در منطقه‌ی San Martin واقع در میرامار. جایزه: ۵۰ RP کشتن سه دشمن با اسلحه پیستول. جایزه: ۵۰ RP کشتن ۲۰ دشمن با اسلحه […]

۱ ۲