تمام مطالب دسته بندی: تیر ها و خشاب ها
درباره گلوله ی ۵٫۵۶ میلی متری بازی پابجی بیشتر بدانید

درباره گلوله ی ۵٫۵۶ میلی متری بازی پابجی بیشتر بدانید

گلوله ها عنصر اصلی اسلحه ها به حساب می آیند. اسلحه ها گلوله های متفاوتی دارند. بعضی از آن ها در اندازه های متفاوتی هستند. برای مثال هر گلوله ای امکان نصب بر روی هر اسلحه ای را  ندارد و طبق میزان اندازه لوله اسلحه ، گلوله ها تعیین می شوند. برای مثال در اسلحه M416 تنها میتوان از گلوله ۵٫۵۶ میلی متری استفاده کرد. در این پست با گلوله ۵٫۵۶ میلی متری پابجی آشنا می شویم و قرار است اسلحه هایی که مخصوص گلوله ۵٫۵۶ میلی متری در بازی هستند ، شما را با آن آشنا کنیم. نام گلوله : ۵٫۵۶ میلی متری طول گلوله : ۵٫۵۶ میلی متر وزن : ۰٫۵ گرم ۵٫۵۶ میلی متری در جعبه های […]